Onderwijsspecialist Marc Litière houdt zijn betoog in de nieuwsbrief van het magazine Klasse voor Ouders . Volgens hem komt er van de vaders en moeders soms te veel druk op de kinderen door ze nog voor ze naar het eerste leerjaar gaan, te laten lezen of schrijven. ‘Wij volwassenen leven in een ratrace, maar bij momenten lijken we dat op onze kleuters over te zetten', zegt Litière. ‘Pa en ma horen dat er in de kleuterklas een kindje kan lezen, zijn bezorgd dat hun zoon of dochter dat niet kan en gaan het zelf proberen aanleren. Dat is zo fout. Laat ze gewoon spelen, het zijn kleuters.'
Hilde Reyniers, onderwijsinspecteur binnen het basisonderwijs, steunt hem. ‘Ouders beseffen niet dat ze hun kind op die leeftijd al schoolmoe kunnen maken door ze te pushen om dingen te leren die ze eigenlijk nog niet kunnen. Zo raken ze gedemotiveerd. Gevolg: ze starten in het eerste leerjaar en hebben al geen zin meer om het te leren.'
Wel benadrukken zowel Reyniers als Litière dat je de kinderen wel al spelend in aanraking mag brengen met taal en cijfers. ‘Sowieso gebeurt dat al op school', zegt Reyniers. ‘Daar bereiden ze de kleuters voor op de stap naar het eerste leerjaar. Ze tonen de kleuters bijvoorbeeld de letter A en laten ze dan in een hoop letterkaartjes zoeken naar die A.'
Ook het schrijven wordt voorbereid in de kleuterschool. En dat door de kindjes schrijfbewegingen te laten maken. ‘In de lucht maken ze die krullende bewegingen', zegt Litière. ‘En daarna doen ze dat op papier. Ze leren de juiste bewegingen en herkennen die dan een jaar later.'
‘Daar zit er tevens nog een gevaar van kinderen thuis leren schrijven', aldus Litière. ‘Veel kans dat je ze andere schrijfletters aanleert dan die op school. En dan komen ze in het eerste leerjaar en moeten ze alles afleren.'
Voorlezen
Omdat scholen regelmatig geconfronteerd worden met ouders die zelf het heft in handen nemen, gaan verschillende directies proactief te werk. ‘Elk jaar geven we een specifieke infoavond over het onderwerp', zegt Lies Plasman (32), juf in het derde kleuterklasje van Het Palet in Brugge. ‘Daarin geven we één duidelijke raad: Niet doen .'
Wat je dan als ouder wel thuis kan of mag doen? ‘Veel voorlezen uit boekjes en met je kinderen naar de bibliotheek gaan', zegt Plasman. ‘En vooral veel laten spelen', reageert Litière.

Marc Litière: auteur van 'Ik kan dat niet, zegt mijn kind."

Bron: Het Nieuwsblad, 19 januari 2013